Christine Mason Miller

Vid varje givet ögonblick, har du möjlighet att säga: Det är inte så här historien ska sluta.

Efter insikten behöver du hjälp att lyfta blicken och se vägarna framåt. Något en managementkonsult kan bidra med.

Silverryggen Konsult AB

Profil

Jag är managementkonsult i Karlstad och arbetar som rådgivare med fokus på att utveckla affärer, ve…

Tjänster

Baserat på min praktiska erfarenhet skräddarsyr jag åtaganden efter kundens behov.

Huvudområden:…

Om

I Uganda och Rwanda är en Silverrygg en senior bergsgorilla som har rollen som chefsrådgivare. När …

Kontakt

  • Kontakta Staffan Barrefors:
  • Silverryggen Konsult AB
  • Org.nr: 556953-9983
  • VAT nr: SE55…