Dalai lama

Att vara medveten om en enda brist hos dig själv är bättre än att vara medveten om tusen hos någon annan.

Det är genom att inse sina brister man hela tiden förbättrar och inhämtar ny kunskap. Så även för en managementkonsult.

Silverryggen Konsult AB

Profil

Jag är managementkonsult i Karlstad och arbetar som rådgivare med fokus på att utveckla affärer, ve…

Tjänster

Baserat på min praktiska erfarenhet skräddarsyr jag åtaganden efter kundens behov.

Huvudområden:…

Om

I Uganda och Rwanda är en Silverrygg en senior bergsgorilla som har rollen som chefsrådgivare. När …

Kontakt

  • Kontakta Staffan Barrefors:
  • Silverryggen Konsult AB
  • Org.nr: 556953-9983
  • VAT nr: SE55…