Seth Godin

Du behöver inte mer tid, du behöver bara bestämma dig.

Det här gäller många företag som anlitat en managementkonsult. De befinner sig i en process där det är viktigt att ta beslut och givetvis ta rätt beslut. Managmentkonsulten tar fram rätt beslutsunderlag på ett mycket objektivt sätt utifrån företagets bästa och för dess överlevnad. Att managmentkonsulten kommer utifrån är just det som gör det möjligt att ta fram detta beslutsunderlag objektivt.

Silverryggen Konsult AB

Profil

Jag är managementkonsult i Karlstad och arbetar som rådgivare med fokus på att utveckla affärer, ve…

Tjänster

Baserat på min praktiska erfarenhet skräddarsyr jag åtaganden efter kundens behov.

Huvudområden:…

Om

I Uganda och Rwanda är en Silverrygg en senior bergsgorilla som har rollen som chefsrådgivare. När …

Kontakt

  • Kontakta Staffan Barrefors:
  • Silverryggen Konsult AB
  • Org.nr: 556953-9983
  • VAT nr: SE55…