Tjänster

Baserat på min praktiska erfarenhet skräddarsyr jag åtaganden efter kundens behov.

Huvudområden:

 • Affärsutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Ledarutveckling

Exempel på tjänster:

 • Levande värdegrund
 • Effektivare ledningsmöten
 • Effektiv försäljning
 • Förenklat CRM-införande
 • Studier
 • Coachning
 • Rådgivning
 • Ledning av Workshops och Seminarier
 • Föredrag

Silverryggen Konsult AB

Profil

Jag är managementkonsult i Karlstad och arbetar som rådgivare med fokus på att utveckla affärer, ve…

Tjänster

Baserat på min praktiska erfarenhet skräddarsyr jag åtaganden efter kundens behov.

Huvudområden:…

Om

I Uganda och Rwanda är en Silverrygg en senior bergsgorilla som har rollen som chefsrådgivare. När …

Kontakt

 • Kontakta Staffan Barrefors:
 • Silverryggen Konsult AB
 • Org.nr: 556953-9983
 • VAT nr: SE55…