Håll balansen – rösta i EU valet

Sverige är ett litet land i en global verklighet. Många viktiga frågor behöver vi lösa tillsammans med andra. Eftersom vi är en del i en stark gemenskap – EU, är det viktigt att alla är aktiva och går och röstar. Vi behöver bra personer som kan föra vår talan i Bryssel.

Alternativet?

Att inte utnyttja sin rösträtt är att gynna det parti och de personer man tycker sämst om!

Lämna sofflocket!

Gå och rösta på söndag!

/ Staffan