Ledstjärna – Brämskär Fyr – bild

Om behovet av fyrar

När ett fartyg stävar från Nordsjön mot Grebbestad i norra Bohuslän syns Brämskärs fyr som en ledstjärna när man lyfter blicken från havsytan framför stäven. Fyren visar var farleden mot hamnen börjar och under dagar med bra väder glänser den som ett smycke där den står på sin kobbe i yttre skärgården.

En fyr är en ledstjärna som visar riktningen

När jag läste en träffande metafor som jämförde havets vågor med debattklimatet i Sverige spann hjärnan vidare till fyrar. Jag mindes en solig dag på havet med svag vind och god sikt när någon frågade om vi verkligen behövde våra fyrar längre? Med blicken framför relingen går det ju att navigera runt grynnor och öar när de dyker upp och i knepigare situationer har vi ju våra smarta telefoner med GPS.

Efter en kort stund kunde vi dock enas om att fyrar verkligen behövs. Människan kan inte kontrollera naturen och den idylliska stunden kan förändras snabbt. Hårda vindar som piskar upp stora vågor, regn och mörker som försämrar sikten och gör att det blir dramatiskt mycket svårare att hålla rätt kurs. Utan en ledstjärna är då risken överhängande att man går på grund.

Jämför ett politiskt parti med en båt

Det är snart dags för val i Sverige och våra politiska partier vinglar räddhågset mellan opinionsundersökningars resultat. Vad väljarna tros vilja idag blir snabbt nya vallöften som kryddas med pessimistiska hugskott om framtiden. Fokus ligger ”i vattnet framför stäven på båten” och man verkar sakna stabila ledstjärnor som tydligt visar kursen mot framtiden. Var är de optimistiska visionerna? Var är de tydliga, långsiktiga strategierna som visar vilka val som behöver göras och dessutom kan förklara syftet med varje politiskt parti? Varför de finns till.

En inspirerande ledstjärna ger energi

När en tröttkörd besättning är på väg mot Grebbestad i hårt väder och ser Brämskärs fyr vid horisonten händer flera positiva saker. Känslan av att vara på rätt kurs mot en säker hamn ger energi. Tröttheten försvinner och engagemanget blir på topp. Riktningen är klar och det som behöver göras klaras av snabbt, fokuserat och tillsammans.

Tänk om motsvarande känslor kunde genomsyra hela befolkningen inför 9 september så att alla aktivt vill bidra till att göra Sverige ännu mer fantastiskt än det är idag. En förutsättning då är att de politiska partierna kan lyfta blickarna och visa sina inspirerande ledstjärnor.

Läs också om hur ledstjärnor hjälper företag att lyfta blicken

/Staffan