I skuggan av #metoo

Det blev en imponerande rörelse som gjorde att många missförhållanden kom upp på bordet. Att vissa personer namngavs och snabbt blev dömda i media utan bevis är tragiskt, men inget skäl till att sänka själva metoo-företeelsen. Det är snarare en påminnelse om vårt allas ansvar att tänka till och vara källkritiska innan vi rusar vidare.

Att en människa trakasseras är oacceptabelt varje gång det sker, men omfattningen är chockerande. Kraften i att så många vågat träda fram gör dock att vi nu har en möjlighet att förändra och förbättra. Det heter att uthållighet är en dygd och det gäller att inte bli nöjda nu och tappa fokus. Det finns många som stoppat huvudet i sanden och väntar på att det slutar blåsa.

Bryt tystnaden och ta ditt ansvar som ledare

Från arbetsgivare hördes ofta mer ett mummel än ett kraftfullt avståndstagande och jag har reagerat på den utbredda tystnadskulturen. Man pekar på brister i regler och rutiner och passiva chefer säger att man inget visste.

Alla anställda skapar tillsammans en företagskultur, men ytterst är det ledarna som skapar förutsättningar och sedan agerar föredömen. Det måste börja på toppen och porlar sedan glatt neråt som en fjällbäck. Till slut genomsyras hela verksamheten.

En bra ledare känner sin verksamhet

Människor är ansvariga för hur man beter sig, inte regler och rutiner och när det klickar är det ledarna som måste kliva fram och visa vägen. En bra ledare har en moralisk kompass, civilkurage, integritet och älskar att se sin personal växa (läs mer om levande ledarskap). Man är självklart ute i verksamheten ofta och kan därför känna själv när något är fel.

Saknas de nödvändiga egenskaperna kan inte checklistor omforma en person till en bra ledare. Dessutom är det inte möjligt att beskriva i rutiner och regler hur man ska agera i alla situationer som kan inträffa. Verkligheten är för komplex och detaljstyrning verkar ofta som en våt handduk på engagemanget.

Agera och visa på handlingskraft

När Teknikföretagen svarade på frågan: vad händer nu efter #teknisktfel (Ny Teknik 19/1) blev det en lista med ganska tandlösa och otydliga svar:

  • ”Vi har redan en policy om nolltolerans”
  • ”Största problemet är att folk är för rädda att berätta”
  • ”Vi är på väg, men det är mycket kvar att göra”
  • ”Aldrig tidigare har problem synliggjorts så tydligt”
  • ”Vi kan säkert bättre”
  • ”Vi har tagit fram ett komplett paket för våra chefer”
  • ”Som anställd ska man reagera”

Var ett föredöme genom positivt ledarskap

Jag hade kunnat lägga till: “vi ska genomföra en värdegrundsövning”, “vi ska se över våra rutiner”, “vi ska ta in en konflikthanterare”, etc. Inget i listan är fel, men den speglar inte att man tar itu med problemet på skarpen.

Det jag hade velat höra var att man visat allvaret genom att träffa alla ledare och förklarat att trakasserier är helt oacceptabelt i verksamheten och att varje ledare är ansvariga för att det inte händer i deras organisation. Om det uppstår ett problem och ingen reagerar måste alltså ledaren själv kliva fram direkt och agera. Vara ett föredöme som inte bara pratar, utan gör rätt.

Det är inte bara moraliskt rätt utan att satsa på en positiv företagskultur som inte accepterar trakasserier betalar sig snabbt. Det är här man vill jobba och ge av sin energi.
#metoo kan bli den hävstång som behövs. Låt oss inte tappa farten.

/Staffan