Tjänster – affärsutveckling och ledarutveckling

Levande affärsutveckling

Omvärlden förändras allt snabbare. Gamla kunder försvinner och nya dyker upp. Konkurrensen blir tuffare och utvecklingen möjliggör effektivare arbetssätt. Det  innebär också möjligheter för din affärsutveckling. För att kunna vara framgångsrik över tid behöver man lyfta blicken ofta för att se det som händer. Då hinner man förstå vad som behöver förändras och sedan genomföra det viktigaste utan att man tappar kursen.

Ledarutveckling

Att ha ett bra ledarskap är en förutsättning för att kunna ha en väl fungerande verksamhet som når sina mål och är en plats där människor vill arbeta. Världen förändras hela tiden. Ledarskapet behöver följa med och utvecklas i samma riktning för att verksamheten ska kunna utnyttja sina resurser på bästa sätt.

Effektiva ledningsmöten

Är det okej att hålla dåliga möten? Svaret är givetvis nej, men ändå är det oerhört vanligt. Forskning har visat att 70% av ledningspersoner i snitt lägger över 40% av arbetstiden i möten och att man anser att en stor del av mötestiden är helt bortkastad.