Levande affärsutveckling

Omvärlden förändras allt snabbare. Gamla kunder försvinner och nya dyker upp. Konkurrensen blir tuffare och utvecklingen möjliggör effektivare arbetssätt. Det  innebär också möjligheter för din affärsutveckling. För att kunna vara framgångsrik över tid behöver man lyfta blicken ofta för att se det som händer. Då hinner man förstå vad som behöver förändras och sedan genomföra det viktigaste utan att man tappar kursen.

Här behövs en stark vision, en tydlig affärsidé och hållbara strategier som stöd. De ska dessutom kunna inspirera kunder, personal, leverantörer och ägare att välja er.

Är det ni som matar kunder med nya möjligheter?  

Få hjälp att lyfta blicken och utveckla din affär

Med målet att lägga upp en plan för att konkretisera er vision till strategier, mål och aktiviteter träffas vi under ett kostnadsfritt första möte. Om vi är överens om att gå vidare börjar ett uppdrag då jag snabbt analyserar situationen och föreslår vad som behöver göras. Vi förädlar sedan förslaget tillsammans och bestämmer vem som ska göra vad och när det ska vara klart.

Uppdrag inom affärsutveckling kan innehålla:

  • Utredning/ Analys
  • Rådgivning/Sparring
  • Mentorskap/ Coachning
  • Föreläsning/ Inspiration

Skapa bättre resultat

Det handlar om hur man kan förbättra en verksamhets resultat utgående från en gemensam vision som bryts ner till strategier, mål och aktiviteter. När alla vet riktningen och brinner för att nå visionen kan utväxlingen bli fantastisk. Man kan sträva åt samma håll utan detaljstyrning. Ordning och reda är ett måste, men det är engagemanget som gör skillnad. Det gör också att detaljstyrning inte behövs utan kraften kan riktas utåt. Det förutsätter delaktighet och att alla förstår sin roll i helheten.

Gör bara det viktigaste

Visionen är en inspirerande och stabil framtidsbild för verksamheten. Den ska ge energi, visa riktningen och vara stabil. Affärsidén fungerar som en lins som hjälper till att fokusera energin så att den inte sprids åt fel håll. Strategierna är ledstänger som ger stöd när snabba val behöver göras. Att noggrant analysera sig fram till hur man ska välja kan ta för lång tid. Möjligheten hinner försvinna. Att i stället utnyttja sin intuition och känna med hjärtat går snabbare och är ofta träffsäkert. Att kunna agera kvickt gör att man kan bli först att utnyttja en ny möjlighet. Det värsta som kan hända är att man får ändra sig och då har man förädlat intuitionen ytterligare.

Bra mål stärker motivationen och möjliggör uppföljning. Vi kan välja vad vi ska göra den närmaste tiden för att kunna nå ett mål. Vi dokumenterar aktiviteterna och följer kontinuerligt upp hur det går. Det gör att vi hela tiden kan justera det vi gör och samtidig lära mer om verkligheten. Det gäller oavsett om resultatet av en aktivitet överträffar, uppnår eller missar förväntningarna.

Varje nivå från vision till aktivitet ger konsekvenser som både balanserar helheten och visar vad som behöver göras. En Affärsplan behöver inte mer komplex än så.

Går all energi åt till operativt arbete eller upplever du att din affärsplan bara är en hyllvärmare?  

Ständiga förbättringar

Ett cykliskt arbetssätt med kontinuerlig uppföljning möjliggör alltså lärande och ger också bra förutsättningar till en levande planering. För att inte bli stående på ett ben behöver man lyfta blicken periodiskt, tänka strategiskt och se om man håller kursen.

Ett bra komplement är att använda nyckeltal till att övervaka sin förmåga. Det är då viktigt att begränsa sig till nyckeltal som verkligen speglar kritisk förmåga (KPI) och kan tas fram enkelt. En fälla som många excel-älskare lätt faller i är att ta fram nyckeltal på allt som går. Det finns då en uppenbar risk att man drunknar i siffror. För att kunna utnyttja resultatet effektivt bör man begränsa sig till en handfull nyckeltal, mäta ofta och se på trenderna. Trendbrott kan indikera att något behöver göras.

Känns era mätningar meningslösa?

Risk för obehagliga överraskningar

Många verksamheter har en situation där kostnadspressen är så stor att organisationen blivit anorektisk. Det saknas kapacitet som kan hantera nya möjligheter och problem som dyker upp. All energi går åt till att klara den dagliga, operativa verksamheten utan att ta hänsyn till det som händer utanför. Det finns inga marginaler och arbetet blir kortsiktigt eftersom ingen orkar tänka strategiskt. När man är i den situationen är det lätt att tappa överblicken och lura sig själv att trycket kommer att lätta bara vi gjort klart det som stör just nu. Tyvärr är det oftast en illusion. Kortsiktigheten gör att man fortsätter i samma spår som tidigare och inte agerar förrän något allvarligt händer. Till exempel att den dominerande kunden slutar köpa eller att en konkurrent erbjuder en bättre lösning till ett lägre pris. I ett sådant läge krävs drastiska åtgärder som kostar både energi och pengar. Det blir revolution i stället för en kontinuerlig evolution.

Hamnar man där är det viktigt att agera snabbt. Det behöver tillföras extra kapacitet med erfarenhet och kunskap från liknande situationer. En som har ett annat perspektiv och inte sitter fast i historien. Det räcker inte med en snabbfix nu, utan det är hög tid att förändra arbetssättet så att liknande överraskningar kan undvikas.

Det märks inte lika snabbt när man inte agerar på nya möjligheter. Men är marknadssegmentet levande och möjligheterna stora kommer någon annan att hinna agera först och då förändras möjligheten snabbt till ett problem. Att sitta lugnt i båten bara för att det inte börjat blåsa än är därför dåligt utnyttjad tid. Det gäller istället att kontinuerligt få information om vad marknaden behöver och vad som kan hjälpa oss att arbeta smartare. Ett sådant kunskapsförsprång kan utnyttjas till värdefull kunddialog och unika konkurrensfördelar.

Har ni en utmaning som väntar?   

Bra källor till viktig kunskap

Ingen har bättre kunskap om kundens situation än kunden själv. En bra kund är också villig att dela med sig så att en värdefull leverantör kan utveckla sig åt rätt håll och hela tiden öka värdet på det som levereras. De flesta älskar att berätta om sin fina verksamhet och hur de ser på framtiden. Det gäller bara att skapa ett bra tillfälle att fråga.

Vi är också beroende av bra leverantörer och de av att vi är en bra kund. Byt perspektiv i stycket ovan och bjud in viktiga leverantörer till framtidsdiskussioner och se hur de kan bidra till ökad kundnytta.

Personalen är en fantastisk källa till kunskap om nya tekniska möjligheter. När de brinner för verksamheten sker detta spontant och automatiskt. Då är det bara att skapa tillfällen att diskutera vad som kan utnyttjas och uppmärksamma de som bidrar.

Levande affärsutveckling är ett förhållningssätt som följer den agila filosofin. Man går framåt  med små steg med reflektion och lärande. Silverryggen konsult kan hjälpa er att få till ett fungerande och effektivt upplägg, där affärsplanen inte blir en hyllvärmare.

Vill ni diskutera er situation?    

Intresserad av levande affärsutveckling? Kontakta mig för ett fungerande upplägg.