Ledarutveckling

Att ha ett bra ledarskap är en förutsättning för att kunna ha en väl fungerande verksamhet som når sina mål och är en plats där människor vill arbeta. Världen förändras hela tiden. Ledarskapet behöver följa med och utvecklas i samma riktning för att verksamheten ska kunna utnyttja sina resurser på bästa sätt.
Fungerar ert ledarskap tillräckligt bra?  

Levande ledarskap

Finns det brister i ert ledarskap eller har era medarbetare inte fullt förtroende för ledningen? Med hjälp av relativt enkla modeller och metoder går det att öka förståelsen för hur gruppen kan blir mer effektiv och vilken roll du som ledare har. Boka in ett första kostnadsfritt möte då vi ringar in era behov och er situation. Känner både ni och jag därefter att jag är rätt person för uppdraget tar jag fram ett första förslag på saker som bör göras. Det förslaget diskuterar vi sedan för att tillsammans komma fram till ett bra upplägg.

Uppdrag inom ledarskapsutveckling kan innehålla:

  • Utredning/ Analys
  • Rådgivning/Sparring
  • Mentorskap/ Coachning
  • Föreläsning/ Inspiration

En bra ledare

Det börjar med att rekrytera rätt personer som ledare. Här är personliga egenskaper och grundvärderingar avgörande. Det finns många aspekter på hur det är att vara en bra ledare. De allra viktigaste är att man har en moralisk kompass, bra civilkurage, stark integritet älskar att se sin personal växa. Det gäller att vara noggrann när man tillsätter ledare. Det finns många intresserade som drivs av att göra karriär av statusskäl och njuter av att själva stå i rampljuset. Det är inga bra egenskaper för en ledare.

Det går alltid att förvärva nya sakkunskaper, medan det är nästan omöjligt att förändra sin personlighet. Men har man en sann självbild och förstår hur man uppfattas i olika situationer går det att lära sig att hålla igen och agera som situationen kräver även om instinkten säger annat. Genom stöd och träning kan man sedan förbättra sin förmåga att styra detta. Det är då effektivt att använda en van mentor/ coach som har möjlighet att ställa upp den tid som krävs. Att genomföra ett individuellt coachningsprogram är den effektivaste ledarutveckling som finns. Det är också lönsamt eftersom det kortar ledtiden för en oerfaren talang att själv kunna axla en ledarroll.

Har ni ledare som inte fungerar?     

En ledare måste få människor att vara lojala och vilja bidra till verksamheten med starkt engagemang. För att få medarbetare med på tåget behöver de förstå sin roll i helheten och samtidigt känna förtroende för ledningen. En bra ledare måste också tänka långsiktigt och växla perspektiv mellan verksamhet och individ. Förtroende skapas sedan genom öppenhet med om hur det går och vilka förändringar som är på gång. Överraskningar riskerar att tas emot negativt. 

Effektivt ledningsarbete 

Ett bra och effektivt ledningsarbete börjar på toppen och genomsyrar sedan hela verksamheten. Att ha rekryterat bra ledningspersoner ger goda förutsättningar, men det räcker inte. Det är högsta ledningen som ska se till att alla förstår varför verksamheten finns och hur var och en kan bidra till att nå målen. Det är också högsta ledningen som ser till att förutsättningarna är bra genom att nödvändiga resurser finns på plats.

Ledningsarbetet organiseras i ledningsgrupper som mappar mot organisationen. Struktur och funktion beror på verksamhetens storlek och komplexitet. En ledningsgrupp består av utvalda ledare med personligt ansvar för helheten som alltid arbetar tillsammans för att nå verksamhetens mål, ibland i gemensamma ledningsmöten. Ledningsmötet är ett viktigt verktyg som måste fungera bra. Det borde vara enkelt att åstadkomma, men verkligheten visar att det är svårt .Varje ledningsgrupp behöver en spelplan där man har befogenhet att själva leda och fördela arbetet. För att gruppen ska kunna bli riktigt effektiv bör man ha kompletterande personligheter.

Fungerar ledningsgruppen effektivt?    

Personligt ledarskap inom en ledningsgrupp

I en effektiv ledningsgrupp bidrar alla efter bästa förmåga med sin kompetens och sin personlighet. När gruppen i olika situationer kan utnyttja allas styrkor och dämpa deras svagheter kan man säga att den blivit ett effektivt team där helheten är effektivare än summan av delarna. För att göra det behöver man ofta öka insikten om gruppens gemensamma effektivitet.

Som stöd när man utvecklar en ledningsgrupp är det effektivt att använda en modell där man kan mappa in och jämföra deltagarnas beteendetyper. Man kommer långt med en enkel modell som bara har fyra typer (analytisk, dominant, inspirerande och stabil) som ofta brukar färgkodas (blå, röd, gul, grön). OBS att modellen är lika med verkligheten och det finns flera varianter som fungerar bra. Syftet är att förenkla och tydliggöra fyra olika personlighetstyper som alla är lika värdefulla. Trots sin enkelhet är det ett bra sätt att skapa förståelse för hur olika personligheter kan bidra och att man tillsammans blir effektivast när gruppen når balans. I verkligheten har alla personer en kombination av alla fyra personlighetstyperna. Oftast är en dominerande och övriga kompletterande. Det kan man sedan utnyttja till att en person kan få som uppgift att använda en kompletterande och stark beteendetyp för att skapa bättre balans i gruppen. 

Är ni intresserade av att analysera er ledningsgrupp?  

En stark kultur

En stark kultur gör att en verksamhet fungerar utan detaljstyrning. Man trivs och går till jobbet med ett leende på läpparna. Alla förstår sitt bidrag till helheten och är väl informerade om hur det går och hur vägen mot framtiden ser ut (vision, affärside och övergripande strategier) . Det är högt i tak och man skiljer på sak och person. Det innebär att man vågar lyfta problem i verksamheten eftersom det alltid tas emot positivt, som en möjlighet att bli bättre. Dessutom framförs kritik bara sakligt, till personen själv och i enrum. Andra tecken är att alla tar sig tid att hjälpa varandra och att ingen ägnar sig åt skitsnack eller allmänt gnäll. Detta bidrar starkt till trygghet och lojalitet.
Det är också viktigt att alla medarbetare känner att de har en personlig utveckling. Det är en av ledarens viktigaste uppgifter. Ett kraftfullt sätt att enas om målet att en medarbetare ska få större befogenhet. Sedan delegerar man successivt i en takt som fungerar. Det innebär bort från hämmande detaljstyrning.

Ducka inte bakom regler och rutiner

Det ingår i bra ledarskap att säkerställa en bra kultur och att alltid vara ett föredöme. Som vanligt gäller det som man gör, inte det man säger och skriver. För att förtjäna medarbetarnas förtroende räcker det inte med att skicka ut regler och rutiner. Det går inte att beskriva alla möjliga situationer i detalj och det är heller inte önskvärt. Drömmen är istället en självgående organisation med starkt motiverad personal och då behövs utrymme för sunt förnuft. Det uppstår givetvis problem ibland och då måste en ledare agera direkt och ta tag i situationen. Man måste själv stå för vad som gäller och aldrig gömma sig bakom formuleringar som att “tyvärr har ägarna bestämt, jag gillar det inte heller men vi måste”. Sådant gör att man tappar förtroendet från personalen, uppfattas som svag och det är dessutom illojalt. Det är tveksamt om en ledare som trampat i klaveret kan jobba kvar. Vågar man inte stå upp och agera bör man ha en annan roll.

Behöver ni få hjälp att skapa en stark kultur?

Behöver ni förbättra ert ledarskap? Kontakta mig för en analys av er situation.