Törnrosasömnen är över

Coronapandemin har satt många saker på sin spets och det finns uppenbara möjligheter att skapa ett bättre samhälle när krisen klingat av. Vi bör verkligen utnyttja chansen och inte bara falla tillbaka till business as usual. Jag har hittat motivationen att skriva igen och kommer börja publicera saker utifrån mitt perspektiv.