Symbolisk

Vi ska minnas allt till nästa val

Nu är det kris på riktigt. Både i Sverige och resten av världen. Det känns overkligt, men är tyvärr sant. En otäck pandemi sprider sig snabbt och brutalt. Situationen är allvarlig.

Vårt samhälle spänner alla sina muskler för att bekämpa smittan, för att rädda livet på de som insjuknat och för att våra företag ska kunna överleva. Myndigheter, experter och personal inom vård och omsorg sliter och det politiska käbblet har tystnad. Det känns verkligen att de flesta gör sitt bästa för att hjälpa till där det behövs.

När riktig kris inträffar sätts saker på sin spets och mycket som annars är dolt blir tydligt. Det är säsong för bolagsstämmor nu och jag blir både förbannad och ledsen när jag ser att “frälset” fortsätter som om ingenting hänt. Styrelser föreslår stora aktieutdelningar och bonus till sina höga chefer. Alla gör inte så men flera stora företag och våra fyra största banker har gjort det.

De verkar leva i ett annat universum där det rullar på som vanligt. Staten är bara en nyttig idiot som ska stötta företagen när det krisar, men det omvända verkar inte gälla. Nu har täcket ryckts bort och en unken, egoistisk doft sprider sig. I stället för att stärka sina företags ekonomi inför de tuffa tider som väntar vill man dela ut sina vinster till de som redan lever i överflöd. Inte en tanke på att ta ett mellanår och aktivt bidra till att minska skadeverkningarna.

Det är skamligt och och de som lagt sådana förslag har redan skadat sitt och företagens anseende enormt. Det går väldigt fort att rasera ett gott renommé, en skada som sedan tar lång tid att reparera. Vem vill söka jobb på ett sådant företag om man kan välja?

Frustration och ilska sprider sig. Om vi luftar vårt missnöje offentligt kanske de kan ändra sig. Det enda rimliga är ingen utdelning alls 2020.

Om det inte blir så kan vi utnyttja att vi är deltagare i en demokrati och rösta fram de förändringar som behövs. Vi ska minnas allt till nästa val.